Rafræn vöktun

Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla hjá Tölvulandi ehf.

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er:
Tölvuland ehf., kt. 620509-0860, Skeljagranda 1, 107 Reykjavík, sími: 899-3417 og netfang: tolvuland@tolvuland.is

Persónuverndarfulltrúi:
Persónuverndarfulltrúi félagsins er Friðjón Björgvin Gunnarsson hjá FBG Ráðgjöf ehf. Hægt er að hafa samband við hann með tölvupósti. Netfangið er personuvernd@fbg.is

Tilgangur vöktunarinnar:
Myndavélarnar eru settar upp í öryggis- og eignavörslutilgangi, t.d. ef upp koma innbrot, skemmdarverk eða önnur hegningarlagabrot sem vísa þarf til lögreglu. Í þeim tilvikum þar sem atvik sem upp kunna að koma og varða eftirlitsskyldu yfirvalda mun þeim aðilum standa til boða að óska eftir aðgangi að myndefninu til samræmis við ákvæði laga. Myndavélarnar eru ekki notaðar í öðrum tilgangi en hér er kveðið á um. Í húsnæði ábyrgðaraðila eru alls ein eftirlitsmyndavél. Myndavél ábyrgðaraðila vaktar afgreiðslu ábyrgðaraðila. Myndavélinni er beint að svæði sem er innan lóðamarka og tilheyrir ábyrgðaraðila. Hún tekur aðeins upp mynd en ekki hljóð. Það svæði sem er vaktað af eftirlitsmyndavélinni er auðmerkt sérstaklega.

Heimild til vinnslu:
Vinnsla persónuupplýsinga sem á sér stað í tengslum við rafræna vöktun uppfyllir ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og ákvæði reglugerðar ESB 2016/679 (GDPR). Ofangreind vöktun fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila í öryggis- og eignavörslutilgangi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9 .gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Persónuupplýsingar sem unnið er með:
Myndefnið sem verður til við vöktunina sýnir einstaklinga sem fara um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Viðtakandi:
Aðeins einn einstaklingur hefur aðgang að myndefninu sem verður til við eftirlitið en hann er fyrirsvarsmaður ábyrgðaraðila. Engir aðrir aðilar hafa aðgang að efninu. Myndefni verður eingöngu miðlað til þriðju aðila sem hafa lögbundna heimild til upplýsingaöflunar, t.d. vegna eftirlitsskyldu sinnar, svo sem Persónuvernd, Vinnueftirlitið, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, svo dæmi séu tekin. Efni kann einnig að vera afhent tryggingafélagi sé slíkt nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Að öðru leyti vísast til 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis:
Myndefni er varðveitt í 30 daga og því síðan eytt. Upptökur geta verið varðveittar lengur sé slíkt nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum þess eytt. Að öðru leyti vísast til 2. tl. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Réttindi einstaklinga:
Þú getur átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú kemur fyrir. Þá geturðu einnig átt rétt á afriti af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti vísast til III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði III. kafla reglugerðar ESB 2016/679.
Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd:
Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.

Reykjavík, 13. júní 2024.
f.h. Tölvulands ehf.
Þórarinn Gunnarsson.